The BIG lunch – coming soon.

You’re invited – BIG LUNCH MACHYNLLETH Saturday 1st June, 12noon – 2pm, Y PlasOn the first weekend of June, millions of people across the UK get together with their community to have a Big Lunch and celebrate all the positive things that happen where they live. This year we are having a community picnic and treasure hunt in Machynlleth. Join us!

This Big Lunch will be extra special because the Big Lunch Community Walk will be travelling across Wales for two weeks visiting different groups and will end with our Big Lunch in Machynlleth. This will be a chance to shine a light on our town and highlight all the positive things that we do here!

Bring a picnic. Join the treasure hunt. Celebrate our community. All welcome. 
Big Lunch video: https://www.facebook.com/edencommunities/videos/2081500451879043/More info on the Big Lunch here: https://www.facebook.com/edencommunities/FB event: https://www.facebook.com/events/444537026318219/

Fe’ch gwahoddir i GINIO MAWR MACHYNLLETH

Dydd Sadwrn 1 Mehefin, 12 canol dydd – 2yp, Y Plas

Ar benwythnos cyntaf mis Mehefin, bydd miliynau o bobl â’u cymunedau ar draws y DU yn dod ynghyd i gael Cinio Mawr a dathlu’r holl bethau cadarnhaol sy’n digwydd lle maen nhw’n byw. Eleni rydyn ni’n trefnu picnic cymunedol a helfa drysor ym Machynlleth. Ymunwch â ni!

Bydd y Cinio Mawr yma’n arbennig iawn oherwydd bydd Tro Cymunedol y Cinio Mawr yn teithio ar draws Cymru am bythefnos gan ymweld â gwahanol grwpiau a gorffen gyda’n Cinio Mawr ym Machynlleth. Dyma gyfle i droi sbotolau ar ein tref a thynnu sylw at yr holl bethau cadarnhaol rydyn ni’n eu gwneud yma!

Dewch â phicnic. Ymunwch â’r helfa drysor. Dathlwch ein cymuned. 

Croeso i bawb. 

Fideo’r Cinio Mawr: https://www.facebook.com/edencommunities/videos/2081500451879043/

Mwy o wybodaeth am y Cinio Mawr yma: https://www.facebook.com/edencommunities/

Digwyddiad FB:https://www.facebook.com/events/444537026318219/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *